ქათამი წითელი ქარით

23.50

300გრ – ბრინჯი, ბოსტნეულიდაწითელიქარისსოუსი