იაკოსობას სუპი ორაგულით

19.50

ორაგული, იაკისობას მაკარონი და წყალმცენარეები