იაკოსობას სუპი ორაგულით

15.00

ორაგული, იაკისობას მაკარონი და წყალმცენარეები