მისოს სუპი თინუსით

21.05

თინუსი, სოიოს ყველი და წყალმცენარეები