მისოს სუპი თინუსით

17.60

თინუსი, სოიოს ყველი და წყალმცენარეები