მისოს სუპი თინუსით

19.00

თინუსი, სოიოს ყველი და წყალმცენარეები