ლანჩ მენიუ 7

38.00

ცხარე ორაგულის როლი, ედამამე,გომავაკამე, მოჩი

შენიშვნა: ლანჩ მენიუების მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ 12:00-დან 16:00-მდე