ლანჩ მენიუ 5

38.00

შაკე მაკი, ქარააჯი, გომა ვაკამე, მოჩი

შენიშვნა: ლანჩ მენიუების მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ 12:00-დან 16:00-მდე