კალმარის რაისბოული

19.00

270გრ – ბრინჯი, კალმარი, რვაფეხადა
მელანთევზაბოსტნეულით