სიფუდ დელი

15.90

(დამფლინგი ზღვის პროდუქტებით) 5ც.