ლანჩ მენიუ ხელმისაწვდომია 12:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე